Étkezés

Bölcsődénk melegítő-, tálalókonyhával rendelkezik. Külső partnerünk az Imi -COOP Kft. biztosítja a gyermekek közétkeztetését.

Az étkezési térítési díjak utólag kerülnek számlázásra, befizetése átutalással történik minden hónap 10. napjáig a bölcsőde számlaszámára. 
100%-os étkezési térítési mentességet igényelhetnek azok a szülők, akik a következő feltételek valamelyikének megfelelnek:
- ha a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
- ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2023.12. hótól=230.649 ft),
- ha a gyerek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- ha a gyerek tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy a családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- ha a gyereket a gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelésbe vették.
Az aktuális étlapot minden héten faliújságunkon tekinthetik meg a szülők.


 
Szükség szerint, szakorvosi javaslatra speciális étrendet is biztosítunk gyermekeinknek, melyet a Rábakész Kft. konyhája készít.
A bölcsődei gondozás során napi négyszeri étkezést biztosítunk. Ezen szolgáltatást térítési díj ellenében tudjuk biztosítani napi 1.300 ft-ért, mely összegből a szülők 655 ft-ot térítenek meg.